Adófeltöltési kötelezettség - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Adófeltöltési kötelezettség

adófeltöltési kötelezettség egyszerűsített vállalkozási adó energiaellátók jövedelem adója helyi iparűzési adó innovációs járulék reklámadó társasági adó

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

December 20-ig az adóalanyok meghatározott körének több adónemre vonatkozóan az adóévben befizetett adóelőleg összegét ki kell egészíteniük a várható adó összegére. A feltöltési kötelezettség a társasági adón túl vonatkozik még a helyi iparűzési adóra, az innovációs járulékra, az egyszerűsített vállalkozási adóra, az energiaellátók jövedelemadójára, valamint a reklámadóra.

Társasági adó
A Tao. tv 26. § (10) bekezdése értelmében az adóelőleget az adóévi várható fizetendő adó összegére az adóév utolsó hónapjának 20-ik napjáig ki kell egészíteni (fel kell tölteni). Amennyiben az üzleti év megegyezik a naptári évvel, úgy a feltöltési kötelezettséget december 20-áig kell teljesíteni. Nem kell ezt a rendelkezést alkalmaznia az adózónak, ha az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladja meg a 100 millió forintot. Év közben, előtársasági időszak nélkül alakulónak nincs feltöltési kötelezettsége.
A feltöltési kötelezettségét akkor teljesíti az adózó, ha a fenti határidőig benyújtja a ’01-es bevallást, amely tartalmazza a befizetett tárgyévi társasági adóelőlegek és várható tárgyévi adó összegének különbözetét és a különbözetet, amennyiben az pozitív, befizeti a NAV-nak. Fontos tehát, hogy az adózó nem tesz eleget maradéktalanul a feltöltési kötelezettségének, ha befizeti ugyan a feltöltési kötelezettség összegét, de azt nem vallja be.
Azon vállalkozásoknak, amelyek megelőző adóévi nettó árbevétele meghaladja a 100 millió forintot, akkor is be kell nyújtaniuk a feltöltési – ’01-es – bevallást, ha
- a várható adójuk nem éri el a tárgyévre már befizetett előlegek összegét, vagy
- a tárgyévi várható adóalapjuk negatív lesz, vagy a tárgyévben várhatóan a jövedelem- (nyereség) minimum után fogják megfizetni a társasági adót és ez a várható adó kevesebb, mint a már befizetett előlegek összege.
Ezekben az esetekben, értelem szerűen nulla adattal kell benyújtani a bevallást és nem keletkezik befizetési kötelezettsége az adózónak.

Helyi iparűzési adó
Azon vállalkozásoknak, melyeket társasági adófeltöltési kötelezettség terhel, az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig iparűzési adó feltöltési kötelezettség is terheli.
A helyi iparűzési feltöltési kötelezettség is együtt jár a bevallási kötelezettséggel. Erre a célra az illetékes Önkormányzat bevallási nyomtatványa használandó, melyet az Önkormányzathoz kell benyújtani. Vagy teljesíthető a kötelezettség a NAV-on keresztül is a 18HIPAEK nyomtatvány kitöltésével és beküldésével.

Innovációs járulék
A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Innov. tv.) 15. § (1) bekezdése előírja, hogy a belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság innovációs járulékot (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: járulék) köteles fizetni. A hivatkozott törvényhely (2) bekezdése taxatíve sorolja fel azon gazdasági szereplőket, amelyek nem tartoznak a törvény hatálya alá. A járulékfizetésre kötelezett gazdasági társaság a járulék éves összegét maga állapítja meg és vallja be az állami adóhatósághoz az adóévet követő adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig.
A háromhavonta előírt előleg megfizetése mellett, a járulékfizetésre kötelezettnek a járulékelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő járulék összegére ki kell egészítenie. Az előleg-kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő járulék és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be és ezzel egyidejűleg eleget tesz fizetési kötelezettségének. A feltöltési kötelezettséget a 1801 számú nyomtatványon kell teljesíteni.

Egyszerűsített vállalkozási adó
Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 11. § (4) bekezdésének és a 12. § (4) bekezdésének előírása szerint az éves várható adóelőleget mind a társas vállalkozó, mind az egyéni vállalkozó EVA adóalanynak tárgyév december 20-ig az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az I., II., illetve III. negyedévre megállapított és befizetett EVA előleget és a december 20-i időponttal befizetett összeget (feltöltési kötelezettséget) az adóévre vonatkozó 1843 számú bevallásban kell bevallani.

Energiaellátók jövedelem adója
A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény 8. § (7) és (7a) bekezdései alapján az előleg-kiegészítésre kötelezett adóalanynak a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást kell benyújtania (1801 számú bevallás) és ezzel egyidejűleg eleget kell tennie az előleg-kiegészítés befizetési kötelezettségének.A feltöltési kötelezettség nem vonatkozik azokra az adóalanyokra, amelyeknek az adóévet megelőző adóévben az éves szinten számított árbevétele nem haladta meg az 50 millió forintot.

Reklámadó
A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (továbbiakban: Ratv.) 7. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az adófizetésre kötelezettnek az adóelőleget az adóévben az adóévi várható fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. Az előleg – kiegészítésre kötelezett a várható fizetendő adó és az adóévre már bevallott előlegek különbözetéről az adóév utolsó hónapjának 20. napjáig bevallást nyújt be (1894 számú nyomtatvány) és ezzel egyidejűleg tesz eleget a fizetési kötelezettségének. Hangsúlyozni kell, hogy az adófizetésre nem kötelezett adóalany adó, adóelőleg és előleg-kiegészítés bevallására nem kötelezett.

Összefoglaló
Amennyiben a kötelezettek esedékességig a fent említett adónemekben az adóévi várható adó összegét – figyelemmel az adóév során megfizetett előleg összegére is – nem fizették meg legalább kilencven százalékos mértékben, a befizetett előleg és az adóévi adó kilencven százalékának különbözete után 10 százalékig terjedő mulasztási bírsággal szankcionálhatók. 

2018-12-18

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!