Automatikus részletfizetésre vonatkozó szabályok - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Automatikus részletfizetésre vonatkozó szabályok

adótartozás részletfizetés szja bevallás

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

A törvény a kisebb összegű adótartozások esetében lehetővé teszi az ún. automatikus részletfizetést, amely azt jelenti, hogy amennyiben az adózó megfelel a törvényben szabályozott feltételeknek, úgy részére a törvény feltételek vizsgálata nélkül biztosítja a részletfizetés lehetőségét, az adóhatóság nem vizsgálja tehát az általános szabályokban megfogalmazott feltételeket.
A magánszemélyek – ide értve az egyéni vállalkozókat is – és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyek évente egy alkalommal a legfeljebb 500 ezer Ft összegű adótartozásukra maximum 12 havi pótlékmentes részletfizetést kaphatnak kérelemre. Ez az automatikus részletfizetés azonban nem vonatkozik a fent említett „levont adókra”.
A vállalkozási tevékenységet nem folytató, áfa fizetésére nem kötelezett magánszemélyeknek a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő fizetendő adójára szintén vannak speciális szabályok. Amennyiben a személyijövedelemadó bevallásban szereplő fizetendő személyijövelemadó és szociális hozzájárulásiadó együttes összege a 200 ezer Ft-ot nem haladja meg és az adózó a bevallásában a bevallás benyújtására előírt határidőig jelzi ezen szándékát, úgy a tartozást havonta egyenlő részletekben legfeljebb 6 hónapon keresztül pótlékmentesen fizetheti meg. Az első részlete esedékessége május 20-a, majd a követő hónapok 20-án kell a további részleteket megfizetni. Ebben az esetben nem kell külön kérelmet előterjeszteni, az adózónak a bevallásában kell csupán nyilatkozni részletfizetési szándékáról. Fontos azonban tudni, hogy ilyen nyilatkozatot csak a jövedelamadó bevallás határidejéig lehet tenni, a határidő elmulasztása jogvesztő, ezt követően már csak az általános szabályok szerint előterjesztett kérelemre engedélyezhető részletfizetés abban az esetben is, ha a tartozás összege nem haladja meg a 200 ezer Ft-ot.
Ugyancsak speciális szabályok vonatkoznak a megbízható adózói minősítéssel rendelkező adózókra. Esetükben évente egy alkalommal az adóhatóság másfél millió forintot meg nem haladó nettó adótartozásra legfeljebb 12 havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ebben az esetben sem vizsgálja az adóhatóság az általános szabályok szerinti feltételek teljesülését, de a levont adókra fizetési könnyítés ekkor sem engedélyezhető. Ezt a kérelmet az adóhatóságnak 15 napon belül kell elbírálnia, a kérelem kapcsán az adózót illetékfizetési kötelezettség nem terheli. A FAG01 nyomtatvány FAG01-NYIL lapján kell jelölnie az adózónak, ha megbízható adózóként ezzel a fizetési könnyítéssel kíván élni megjelölve azt, hogy hány havi részletben rendezi az adótartozását.
Mindhárom automatikus részletfizetés esetére vonatkozik, hogy amennyiben az adózó a részleteket nem teljesíti, úgy az automatikus részletre való jogosultságát elveszíti és az egész fennmaradó tartozás egy összegben válik esedékessé, ráadásul az eredeti esedékességtől az adóhatóság késedelmi pótlékot számít fel.
Végül még egy fontos dologról kell szót ejteni. A részletfizetést, fizetési halasztást engedélyező, vagy akár az adótartozást mérséklő határozat gyors elbírálása sok esetben azért fontos az adózó számára, mert nemleges adóigazolásra van szüksége, vagy éppen a köztartozásmentes adatbázisban maradásának az a feltétele, hogy az adott hónap utolsó napján ne legyen az adóhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, köztartozása. A megbízható adózók automatikus részletfizetésére vonatkozó kérelme kivételével a kérelemben foglaltaknak helyt adó döntés esetén is van helye fellebbezésnek. A határozatban foglaltak csak akkor kerülnek fel az adózó adószámlájára, az adótartozás átütemezése csak akkor látszik, ha a határozat átvételét követően eltelt a 15 napos fellebbezésre nyitva álló határidő. Amennyiben az adózó azt szeretné, hogy az adószámlája ne mutasson tartozást, a kérelemnek helyt adó határozat átvételét követően a fellebbezési jogáról lemondhat, ebben az esetbe a határozat a lemondás adóhatósághoz való megérkezésének napján véglegessé válik. Ezért amennyiben az adózó számára valamely okból lényeges hogy mielőbb ne legyen lejárt esedékességű tartozása, célszerű a fellebbezési jogról lemondani. A törvény azt is lehetővé teszi, hogy az adózó a határozat átvétele előtt tegyen arról nyilatkozatot, hogy amennyiben az adóhatóság a kérelmének teljes egészében hely ad, úgy a fellebbezési jogáról lemond. Ilyen esetben az adóhatóság határozata a határozat átvételekor véglegessé válik.

2020-05-06

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!