Az Európai Bizottság nem tartja be az adatvédelmi szabályokat? - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Az Európai Bizottság nem tartja be az adatvédelmi szabályokat?

adatvédelem európai bizottság gdpr

szemelyes_adat_02.jpg

Egy német állampolgár nyújtott be keresetet a Bizottság ellen.

A kedves Olvasók számára is bizonyára ismert, hogy bizonyos feltételekkel magánszemélyek is fordulhatnak az Európai Unió Bíróságához (EUB), ún. közvetlen keresetek formájában. Ezekben az esetekben főszabály szerint az EUB elsőfokú szerve, a Törvényszék rendelkezik hatáskörrel. Ezen ügyekben kizárólag az Európai Unió valamely intézményének, szervének vagy hivatalának az intézkedése (jogi aktusa), vagy adott esetben mulasztása lehet a vita tárgya. A Törvényszék határozatai ellen a Bírósághoz lehet jogkérdésben fellebbezni.

De térjünk is a tárgyra. Jelen esetben az Európai Bizottság aktusa és mulasztása képezte a kereset alapját. Egy német állampolgár 2022. június 9-én benyújtott keresetében az alábbiakat kérte a Törvényszéktől:

  • semmisítse meg a személyes adatainak az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal, a Konferencia Európa jövőjéről megtekintésekor, illetve „GoGreen” rendezvényre való jelentkezésekor az Európai Bizottság által harmadik országokban letelepedett címzettek részére, megfelelő védelmi szint nélkül történő továbbítását;
  • állapítsa meg, hogy a Bizottság jogellenesen nem járt el az állampolgár azon kérelmét követően, hogy a felperest tájékoztassa a személyes adatainak alperes által történő feldolgozásáról és a megfelelő védelmi intézkedésekről a harmadik országokban letelepedett címzettek részére történő továbbítás tekintetében;
  • kötelezze a Bizottságot 1200,00 euró kárnak és annak az ítélet kihirdetésének napjától számított kamat a megfizetésére;
  • végül „természetesen” a Bizottságot kötelezze az eljárási költségek viselésére is.

A természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények általi kezelése tekintetében az Európai Unió intézményeire nem a GDPR Rendelet, hanem az azzal összhangban álló 2018/1725 Rendelet vonatkozik, amely az uniós polgárok számára az uniós intézményekkel való kapcsolattartás során ugyanazokat a jogokat biztosítja, mint amelyekkel a GDPR alapján rendelkeznek.

Azzal, hogy a Bizottság az Egyesült Államokban letelepedett címzettnek továbbította az állampolgár személyes adatait, az a probléma, hogy az Amerikai Egyesült Államok olyan harmadik ország, amely tekintetében a Bizottság nem fogadott el megfelelőségi határozatot.

Vagyis a személyes adatok műszaki és szervezeti jellegű további garanciák nélkül történő továbbítása nem képez megfelelő garanciát az Egyesült Államokban nyújtott biztonság megfelelő szintjének a biztosítására.

Továbbá az állampolgár álláspontja szerint a fentiekkel összefüggésben alapvető jogai sérülnek azzal is, hogy az amerikai jog nem írja elő az uniós polgárok személyes adataihoz az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségek és az amerikai hírszerző szolgálatok által történő hozzáférés elleni bírói jogvédelem lehetőségét.

Az állampolgárt a keresetében foglaltak szerint, mivel a Bizottság megtagadta az információk szolgáltatását, valamint az alperes ellenőrizetlenül továbbította a felperes személyes adatait az Egyesült Államokban letelepedett címzettek részére, és az ezzel összefüggő, az internetforgalom jogellenes megfigyelésével kapcsolatban fennálló bizonytalanság okán 1200 euró összegű nem vagyoni kár érte.

Érdemes lesz nyomon követni az ügy alakulását, igazolást nyer-e, hogy az Európai Bizottság által végzett adatkezelés jogsértő módon zajlik.

2022-08-10

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!