Fizetési kedvezmény veszélyhelyzet idején és azon kívül - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Fizetési kedvezmény veszélyhelyzet idején és azon kívül

kedvezmény részletfizetés veszélyhelyzet

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

A 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet a koronavírus okozta gazdasági hatások enyhítése érdekében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény / Art. / általános fizetési kedvezményre vonatkozó szabályaitól eltérő, speciális szabályokat állapított meg. Fontos azonban hangsúlyozni, az alábbiakban ismertetésre kerülő szabályok szerinti kérelmet az adózók csak meghatározott időtartamon belül terjeszthetik elő, mégpedig a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig terjeszthető elő ilyen kérelem.
További lényeges szabály, hogy míg az általános szabályok szerint előterjesztett kérelmet az adózó több alkalommal is benyújthatja, addig a rendelet szerinti kérelem benyújtására ezen időszak alatt kizárólag egy alkalommal jogosult. A rendelet mind a részletfizetésre, fizetési halasztásra, mind a mérséklésre tartalmaz speciális szabályt.
Az adóhatóság az adózó kérelmére legfeljebb 5 millió Ft összegű adóra egy alkalommal legfeljebb 6 havi fizetési halasztást, vagy az adózó választása szerint 12 havi részletfizetést engedélyez pótlékmentesen. Az adózónak igazolnia, vagy legalább valószínűsítenie kell, hogy a fizetési nehézsége a veszélyhelyzetre vezethető vissza. Ebben az esetben tehát az adóhatóság nem az Art. általános szabályai szerint bírálja el a kérelmet, így lehetőség van például arra, hogy olyan adónemben fennálló tartozásra engedélyezzen az adóhatóság részletfizetést, fizetési halasztást, amelyre az Art. általános szabályai szerint nem engedélyezhető.
Az adómérséklés tekintetében az Art. szabályaitól eltérően a nem magánszemély adózókra állapít meg speciális szabályt. A veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig benyújtott kérelem alapján az adótartozást egy alkalommal az adóhatóság legfeljebb 20 százalékkal, de 5 millió Ft-ot meg nem haladó mértékben mérsékli, ha a megfizetés az adózó gazdálkodási tevékenységét a veszélyhelyzetre visszavezethető okból ellehetetlenítené. A mérséklés azonban csak egy adónem tekintetében alkalmazható. Azt, az adózónak kell megjelölnie, hogy melyik adónemben fennálló tartozás mérséklését, elengedését kéri. Ha például az adózónak összesen 25 millió Ft adótartozása van és az több adónemből tevődik össze, de egyik adónemben fennálló tartozás sem éri el az 5 millió Ft-ot, akkor a mérséklés összege nem fogja elérni a rendeletben meghatározott maximális összeget, nyilván ebben az esetben a mérséklést arra az adónemre vonatkozóan célszerű előterjeszteni, amelyik az összes adótartozáson belül a legnagyobb hányadot képviseli.
Amennyiben az adózó kérelmére az adóhatóság az adótartozást mérsékelte, úgy a fennmaradó tartozásra részletfizetés, fizetési halasztás a rendeletben foglaltak szerint nem engedélyezhető. Azt azonban a rendelet nem zárja ki, hogy az adózó az Art. általános szabályai szerint nyújtson be kérelmet a rendelet szerint mérsékelt összeget meghaladó tartozás részeltekben történő megfizetésére. Ebben az esetben két külön kérelmet kell benyújtani. Az egyik kérelem a rendelet szerinti mérséklésre vonatkozik, a másik pedig az Art. általános szabályok szerinti részletfizetésre, fizetési halasztásra.
A rendelet szerinti részletfizetés, fizetési halasztás és az adómérséklés egyidejűleg szintén nem alkalmazható. Az adózónak választania kell, hogy melyik lehetőséggel kíván élni.
A rendelet mérséklés vonatkozó szabályai a magánszemélyekre, így az egyéni vállalkozókra nem alkalmazhatók. Az egyéni vállalkozók esetében kizárólag az Art. általános szabályai szerint kerülhet sor a tőketartozás mérséklésére, tehát a megélhetés súlyos veszélyeztetése esetén. Esetükben a tőketartozás mérséklésére a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülésére hivatkozással nem kerülhet sor.
Nem vonatkoznak a rendelet szabályai az adók módjára behajtandó köztartozásokra sem, azokat a továbbiakban is az általános szabályoknak megfelelően bírálja el az adóhatóság.
A rendeletben foglaltak szerint előterjesztett mindkét kérelem illetékmentes, az ügyintézési határidő pedig 15 nap.
Azok az adózók, akik elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, a kérelmet elektronikus úton kötelesek benyújtani, az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók elektronikus úton, e-papíron vagy írásban is benyújthatják a kérelmet.
Az adóhatóság honlapján már elérhetők a rendeletben foglaltak figyelembe vételével elkészített adatlapok / FAG01 a gazdálkodók és egyéb szerveztek részére /. Amennyiben az adózó a 140/2020 (IV.21.) Korm. rendeletben foglalt fizetési kedvezmény lehetőségével kíván élni, úgy a főlap A rovatában a 3. és 4. pontot együttesen kell megjelölnie.

2020-05-06

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!