Hogyan kell könyvelni az EPR díjat? - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Hogyan kell könyvelni az EPR díjat?

epr könyvelés

Kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) rendszerhez kapcsolódó számviteli elszámolások.

A kiterjesztett gyártói felelősség rendszer jellemzően a környezetvédelmi termékdíj rendszerén és számítási módján alapul.  A fizetendő díj, továbbiakban EPR díj, összege is összefüggésben van a környezetvédelmi termékdíjjal. Az EPR díj célja is nagyon hasonló a környezetvédelmi termékdíj céljaihoz. Az EPR díj fizetésre kötelezettek köre is átfedést mutat a termékdíj fizetésre kötelezettek körével. Mindezek alapján nem indokolt, hogy az EPR díj könyvelése a környezetvédelmi termékdíj számviteli elszámolásától eltérő módon történjen.

Ennek megfelelően az EPR díj számviteli elszámolása is attól függ, hogy mihez kapcsolódóan keletkezik az EPR díj fizetési kötelezettség. Általában a következő esetek fordulhatnak elő:

1. Külföldről történik az EPR díj köteles anyag, áru beszerzése és az EPR díjat a belföldi beszerzőnek kell megfizetnie az első belföldi forgalomba hozatal időpontjára. Ebben az esetben az EPR díj kötelezettség elszámolása:

T 86 Egyéb ráfordítás (EPR díj) – K 46 EPR díj kötelezettség
(Szt. 81. §-a (2) bekezdésének e) pontja)

2. Külföldről történik az EPR díj köteles anyag, termék beszerzése, az EPR díjfizetésre kötelezett a belföldi beszerző a sajátcélú felhasználáskor. Saját célú felhasználásnak minősül a körforgásos termék, ideértve más termék tartozékaként vagy alkotórészeként, gazdasági tevékenység körében:
a) a gyártó saját vagy alkalmazottja magánszükséglete kielégítésére való felhasználása,
b) a számvitelről szóló törvényben meghatározott

ba) alapkutatás,
bb) alkalmazott kutatás,
bc) kísérleti fejlesztés,
bd) beruházás,
be) felújítás vagy
bf) karbantartás
keretében való felhasználása vagy

c) minden más, az a) és b) pontban nem említett használata, ideértve a szolgáltatásnyújtás keretében történő használatot, felhasználást vagy használatba adást is - ami nem a számvitelről szóló törvényben meghatározott saját termelésű készlet létrehozását eredményezi -, amennyiben a használatot követően a termék belföldön válik hulladékká.

- A körforgásos termék alapanyagként történő felhasználása esetében a gyártási folyamat során keletkező gyártási selejt, hulladék nem minősül saját célú felhasználásnak.
- A külföldi előállítású csomagolás saját célú felhasználásának minősül a csomagolás végleges elválasztása a terméktől - kivéve a belföldi gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, külföldről visszahozott újra használható csomagolás elválasztását -, amennyiben a csomagolás után a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség nem került korábban teljesítésre. (80/2023 Korm. rend. 17. §)

Ekkor az EPR díj elszámolása a felhasználáskor:

T 53 Egyéb szolgáltatások költségei (EPR díj) – K 46 EPR díj kötelezettség
(Szt. 78. §-ának (4) bekezdése alapján)

3. EPR díj köteles termék saját termelésű készletként történő előállítása esetén az EPR díj kötelezettség a saját termelésű készlet értékesítésekor keletkezik, ebben az esetben egyéb ráfordításként kell könyvelni az EPR díjat.

T 86 Egyéb ráfordítás (EPR díj) – K 46 EPR díj kötelezettség
(Szt. 81. §-a (2) bekezdésének e) pontja)

A témában tartott szakértői előadásunkat ITT visszanézheti >>
2023-06-28

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!