IFRS mérlegképes könyvelő OKJ képzés - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

IFRS mérlegképes könyvelő OKJ képzés

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

Képzés megnevezése: IFRS mérlegképes könyvelő (szakképesítés-ráépülés)
OKJ azonosító: 55 344 05
Képzés nyilvántartásba-vételi szám: E-000906/2014/A003

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

Legyen a legkeresettebb szakemberek között, könyveljen nemzetközi cégeknek! Ha már van vállalkozási szakos mérlegképes könyvelői végzettsége, akkor megszerezheti mellé az IFRS végzettséget is.

A képzés célja:

Olyan szakember képzése, aki képes

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében, illetve az államháztartási számviteli jogszabályban meghatározott
 • könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését ellátni, elkészíteni a számviteli beszámolót
 • ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak, kialakítani a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét, ideértve a belső információs rendszert is
 • ellátni a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat
 • biztosítani a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasz-tottságát a számviteli alapelvek betartásával
 • elvégezni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként
 • a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátni a nyilvántartások vezetését, összeállítani a beszámolót
 • részt venni a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában


A képzés célcsoportja:
Mindazon Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépüléssel rendelkező személy, aki

 • könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat végez
 • részt vesz a beszámoló elkészítésében, a számviteli politika, könyvviteli elszámolás és a beszámoló-készítés rendszerének kialakításában
 • részt vesz a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállításában, de kapcsolódó szakképzettséggel nem rendelkezik
 • érdeklődik szakmája változásai iránt, szakmai képzés igénybevételével fejlődni szeretne, illetve
 • a szakmai végzettséggel a következő betölthető munkakörben kíván elhelyezkedni:

- Számviteli egység vezetője (FEOR: 1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője)
- Könyvelő (FEOR 2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő)
- Kontroller, belső ellenőr (FEOR 2514 Kontroller)
- Szervezetirányítási vezető (FEOR 2521 Szervezetirányítási elemző, szervező)
 

A képzés során megszerezhető kompetenciák
2.1. A szakképzésben résztvevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz:

 • értelmezni és alkalmazni az IFRS logikáját és terminológiáját
 • felismerni a konszolidált pénzügyi kimutatások összeállításának sajátosságait az IFRS és a 2000. évi C. törvény szerint
 • azonosítani és kiszámítani a magyar és IFRS számviteli szabályozás eltéréseit és hatásait
 • végrehajtani a szükséges konszolidációs lépéseket
 • betartani az IFRS szerinti besorolási, megjelenítési és értékelési szabályokat
 • kinyerni a számviteli információs rendszerből az IFRS szerinti pénzügyi kimutatásokhoz szükséges információkat, adatokat, illetve a hiányzóakat előállítani
 • önállóan feldolgozni és kitölteni az anyavállalati IFRS adatszolgáltatási táblázatrendszer
 • összeállítani az IFRS szerinti beszámolót


Szakmai készségek:

 • olvasott szakmai szöveg megértése
 • jogszabály-alkalmazás készség
 • szakmai kommunikáció


Személyes-, társas- és módszerkompetenciák:

 • adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége
 • döntésképesség
 • helyzetfelismerés
 • logikus gondolkodás
 • megbízhatóság
 • nyelvhelyesség
 • precizitás
 • rendszerekben való gondolkodás
 • visszacsatolási készség


A programba való bekapcsolódás feltételei

 • Iskolai végzettség: -
 • Szakmai végzettség: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
 • Korábban megszerzett: Mérlegképes könyvelő szakképesítés
 • Szakmai gyakorlat: -
 • Egészségügyi alkalmasság: -
 • Előzetesen elvárt ismeretek: -
 • Egyéb feltételek: A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.

A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.


Tervezett képzési idő

 • Elméleti órák száma 120 óra
 • Gyakorlati órák száma 120 óra
 • Összes óraszám 240 óra
 • Elméleti képzési idő aránya: 50%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 50%


A tananyagegységek

 • Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése
 • Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása
 • Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezés
 • Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

2019-07-03

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!