Innovációs járulék előleg határideje - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Innovációs járulék előleg határideje

előleg innovációs járulék kkv. törvény

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerint innovációs járulék fizetési kötelezettség terheli 2019-től azon társaságokat, melyek a Kkv. törvény alapján nem minősülnek mikro- vagy kisvállalkozásnak.

2019-től azonban a társaságokat nem csupán a saját önálló mutatószámaik alapján kell minősíteni, hanem a partner- és kapcsolódó vállalkozások adatait is figyelembe kell venni a társaság méretének (mikro-, kis-, középvállalkozás) megállapítása során. 

A KKV fogalom meghatározást a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény tartalmazza. Az innovációs hozzájárulás alanyainak megállapításához nélkülözhetetlen tehát a kapcsolódó- és a partner vállalkozás pontos fogalma.

Kapcsolódó vállalkozásoknak kell tekinteni azokat, amelyek egymással az alábbiakban felsorolt valamely kapcsolatban állnak:

 • egy vállalkozás egy másik vállalkozás tulajdoni részesedésének (részvényeinek) vagy a szavazatának a többségével rendelkezik, vagy
 • egy vállalkozás egy másik vállalkozásban jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
 • egy vállalkozás egy másik vállalkozás felett a tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött szerződés vagy a létesítő okirat rendelkezése alapján – függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól – döntő irányítást, ellenőrzést gyakorol, vagy
 • egy vállalkozás egy másik vállalkozásban – más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján – a szavazatok többségét egyedül birtokolja, vagy
 • Kapcsolódó vállalkozásnak minősülnek továbbá
  • azok a vállalkozások és a Kkv. törvényben meghatározott befektetők is, amelyek egy vagy több másik vállalkozáson keresztül állnak egymással a fentiekben felsorolt kapcsolatban
  • azok a vállalkozások, amelyek egy természetes személy vagy közösen fellépő természetes személyek egy csoportja révén a fentiekben meghatározott jellegű kapcsolatban állnak egymással, amennyiben tevékenységüket vagy tevékenységük egy részét az érintett piacon vagy egymással szomszédos piacokon folytatják.

Partnervállalkozások azok a vállalkozások,

 • amelyek nem minősülnek kapcsolódó vállalkozásoknak, és
 • amelyek között olyan kapcsolat áll fenn, hogy egy vállalkozás kizárólagosan vagy egy vagy több kapcsolódó vállalkozással közösen valamely másik vállalkozás jegyzett tőkéjének vagy a szavazati jogának legalább 25%-ával rendelkezik.

Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

 • összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
 • éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Nem merül fel tehát innovációs járulékfizetési kötelezettség, amennyiben a társaság saját mutatószámai és a partner-, illetőleg kapcsolódó vállalkozások mutatószámai összevontan nem érik el az előző értékhatárokat.

A 2019. évi kötelezettség megállapításakor a megelőző két év mutatószámait kell figyelembe venni.

Az innovációs járulék alapja a helyi iparűzési adó alapjaként megállapított összeg, csökkentve a külföldön létesített telephelyre jutó iparűzési adóalaprész összegével A járulék mértéke: 0,3%

2019. július 22-ig a 2019.04.01-2019.06.30. (2019. II. negyedév) időszak vonatkozásában keletkezik a vállalkozásnak innovációs járulékelőleg bevallási (1949 számú nyomtatványon) és befizetési kötelezettsége.

2019-07-12

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!