Költségvetési szervnek minősül-e az önkormányzat a Kata tv. szerint? - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Költségvetési szervnek minősül-e az önkormányzat a Kata tv. szerint?

kata költségvetési szervek önkormányzat

kata_02.jpg

Kell-e 40%-os különadót fizetni az önkormányzatnak abban az esetben, ha katás vállalkozásnak 3 millió feletti összeget fizet?

A Katv. 8. § (6c) bekezdés d) pontja értelmében az Art. szerinti kifizető a tárgyévben ugyanazon kisadózó vállalkozásnak az év elejétől összesítve 3 millió forintot meghaladó összegű bevételt juttat, a 3 millió forintot meghaladó összegű juttatás után 40 százalékos mértékű adót fizet. Az adó alapjának meghatározása során nem kell számításba venni azt az összeget, amelyet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint költségvetési szerv kifizető juttat a kisadózó vállalkozásnak.

Az Áht. alapján MÁK feladatkörébe tartozik annak meghatározása, hogy egy adott szervezet költségvetési szervnek minősül-e vagy sem.

Az Áht. alapján a helyi önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szerv az államháztartás önkormányzati alrendszerének részét képezi. Az Áht. 6/C. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat bevételeit és kiadásait a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza.

A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.

A helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén a helyi önkormányzat - a közös önkormányzati hivatal esetén a Mötv-ben foglaltak szerint az érintett helyi önkormányzatok -, a helyi önkormányzatok társulása, a térségi fejlesztési tanács, az átalakult nemzetiségi önkormányzat jogosult költségvetési szerv alapítására [Áht. 8. § (1) bekezdés b) pontja].

A Mötv. 112. § (3) bekezdése értelmében az önkormányzati gazdálkodás e törvényben nem szabályozott kérdéseiben az Áht-ban és annak a végrehajtási rendeleteiben foglaltakat kell alkalmazni.

Az Áht. vhr. 1. számú melléklete alapján a helyi önkormányzati költségvetési szerv tekintetében a képviselő-testület, közgyűlés és a polgármester, főpolgármester jogosult az irányítói feladatok ellátására.

Az önkormányzati gazdálkodás során a kötelezettségvállalás (pénzügyi ellenjegyzés), a teljesítés igazolása, az érvényesítés és az utalványozás szabályai szerint kell eljárni [Áht. 37-38. §-ai, illetve az Áht. vhr. 55-60. §-ai]. Ennek megfelelően a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. A teljesítés igazolására pedig a kötelezettségvállaló vagy az általa - az adott kötelezettségvállaláshoz vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - írásban kijelölt személy jogosult.

A NAV álláspontja szerint, ha egy kisadózó vállalkozás egy helyi önkormányzattal köt szerződést, akkor a fent írtaknak megfelelően a kifizetéssel összefüggő feladatokat a polgármesteri hivatalnak kell elvégeznie, így a helyi önkormányzat nevében eljáró polgármesteri hivatal az Áht. szerinti költségvetési szervnek minősül és nem kell a 40%-os különadó szabályait alkalmazni.

2022-05-25

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!