Lejár a szankcionálási moratórium a számla adatszolgáltatásra - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Lejár a szankcionálási moratórium a számla adatszolgáltatásra

adatszolgáltatás moratórium számla

2021. évtől jelentősen bővült azon számlák köre, melyről az adóhatóság részre a számla kibocsátójának adatot kell szolgáltatnia. 2021. január 4-től a számla kibocsátójának a vevő személyétől függetlenül minden olyan számláról adatot kell szolgáltatni, ahol a számla kiállítására a belföldi áfaszabályokat kell alkalmazni. Kivételt képeznek ez alól a más tagállamban teljesített távolról is nyújtható szolgáltatások, illetve 2021. július 1.-től a más tagállamban teljesített távértékesítések. Ezen ügyletekről nem kell adatot szolgáltatnia a belföldi adóalanyoknak.

Az értékesítőnek, illetve szolgáltatás nyújtónak adatot kell szolgáltatnia minden belföldön teljesített értékesítésről, szolgáltatás nyújtásról függetlenül attól, hogy azt magánszemély vagy adóalany részére teljesítette.

Továbbá a belföldi fordított adózás alá eső ügyletekről, a tárgyi adómentes ügyletekről, valamint a közösségen belüli adómentes termékértékesítésről és termékexportról kiállított számlákról is adatot kell szolgáltatnia a számla kibocsátójának. Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az értékesítőt, illetve szolgáltatót az Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletek esetében is (a fent említett kivételektől eltekintve) akkor, ha számla kiállítás szabályaira a belföldi jogszabályi rendelkezések alkalmazandóak.

Az adómentes, a fordított adózás alá eső és az Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyleteket, a számlakibocsátónak az adatszolgáltatásban a NAV által megadott áfakóddal kell rögzíteni. A közösségi és az exportügyletekhez kapcsolódóan a 3.0-ás verzióban kibővültek a közösségi és az Áfa tv. hatályán kívüli ügyletek áfakódjaival. A számla kibocsátáshoz kapcsolódó áfakódok értelmezése sok problémát okoz a számlázóprogramok paraméterezésénél, illetve a számla tömbből kiállított számlák kézi rögzítésénél is.

Az adóhatóság az online számla rendszer 3.0 verziójához kapcsolódóan közzétette az alkalmazott áfakódokat, illetve azok rövid leírását, melyek az alábbiak:

Áfakód

Jogszabályi hivatkozás

Magyarázat

AAM

Áfa tv. XIII. fejezet

A számla kibocsátója alanyi mentességet választott és a mentesség használatára jogosult (nem érte el a jogszabályi értékhatárt)

TAM

Áfa tv. 85. §, 86. §, 87 §

Az értékesítés a tevékenység közérdekű jellegére vagy egyéb sajátos jellegére tekintettel mentes az adó alól. (Például adómentes oktatás, egészségügyi szolgáltatás)

Megjegyzem, hogy bár az API dokumentációban szereplő magyarázat nem tartalmazza, de véleményem szerint az Áfa tv. 87. § szerinti mentes ügyleteket is ezen áfakód alatt kell szerepeltetni

KBAET

Áfa tv. 89. §

A Közösség másik tagállamában regisztrált adóalany számára történt termékértékesítés, amennyiben a termék az adott tagállamba került elszállításra. Az új közlekedési eszköz értékesítése a KBAUK esethez tartozik. A vevő közösségi adószámát a számlán kötelező feltüntetni.

KBAUK

Áfa tv. 89. § (2) bekezdés

Új közlekedési eszköz másik tagállamba történő értékesítése. A vevő nem feltétlenül adóalany, lehet például magánszemély is, ezért közösségi adószám nem feltétlenül jelenik meg a számlán. Az Áfa törvény 259. § 25. pontjában felsorolt adatok a számla kötelező adattartalmát képezik.

EAM

Áfa tv. 98-109. §

Belföldön teljesített termékértékesítés, aminek a következményeként a terméket kiléptetik harmadik országba(termékexport). A jogszabály alapján olyan speciális esetek is idetartoznak, mint például a nemzetközi szerződés alapján érvényesülő adómentesség

NAM

Áfa tv. 110-118. §

A jogszabály felsorolja az ide tartozó eseteket. Ilyen lehet például az adómentes közvetítői tevékenység, termék nemzetközi forgalmához kapcsolódó egyes tevékenységek adómentessége.

ATK

Áfa tv. 2-3. §

Kizárólag tárgyi hatályon kívüli ügyletről nem kell számlát kiállítani, de egy számla tartalmazhat tárgyi hatályon kívüli tételt is. Ide tartozik például a kártérítés, a közhatalmi tevékenység, a közcélú adomány stb.

EUFAD37

Áfa tv. 37. § (1)

Adóalany számára nyújtott szolgáltatás, aminek a teljesítési     helyét a vevő gazdasági célú letelepedése (vagy lakóhelye, szokásos tartózkodási helye) határozza meg az Áfa tv. 37. § (1) bekezdése alapján és az másik tagállamban található. A számlán kötelező szerepeltetni a vevő közösségi adószámát. Ezen szolgáltatásokat az összesítő nyilatkozaton is szerepeltetni kell.

EUFADE

 

Másik tagállamban teljesített fordítottan adózó ügylet, amelynek teljesítési helyének megállapítása nem az EUFAD37 esete alapján történik. Ehhez az esethez tartozó ügyleteknél a magyar adózónak nincs bejelentkezési kötelezettsége a teljesítés helye szerinti tagállamban. Ilyen eset például a fel-vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termék másik tagállami értékesítése

EUE

 

Az EU másik tagállamában teljesített olyan ügylet, ami után nem a másik tagállami terméket beszerzőt, szolgáltatás igénybevevőt terheli az adófizetési kötelezettség (nem tartozik az EUFAD37 és EUFADE esetei közé).

HO

 

Olyan ügylet, aminek az Áfa tv. szerinti teljesítési helye EU-n kívül van. Például harmadik országban teljesített szolgáltatás, harmadik országban fekvő ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás

NONREFUNDABLE_VAT

Áfa tv. 11. §, 14. §

Olyan, az adóalanytól eltérő személy részére végzett szolgáltatás vagy termék átadás, amit az Áfa tv. ellenérték fejében végzettnek minősít, és ezért ahhoz kapcsolódóan az adóalanynak adófizetési kötelezettsége van. Ilyen például az, ha az adóalany az ellenérték fejében igénybevehető szállodai szolgáltatását ingyenes biztosítja az ügyvezető és családja számára addig, amíg ők a saját lakásukban felújítást végeztetnek.

REFUNDABLE_VAT

Áfa tv. 11. §; 14. §

Az ide tartozó eset annyiban tér el az előzőtől, hogy a termékben, szolgáltatásban ingyenesen részesülő az adóalannyal kötött szerződésében, megállapodásában (ami lehet szóbeli is), vállalja, hogy megtéríti az adóalanynak azt az adót, amit az adóalanynak a neki nyújtott ingyenes termék, szolgáltatás miatt kell fizetendő áfaként megállapítania.

 

2021-03-30

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Íratkozzon fel hírlevelünkre!