Okleveles jövedelemadó-szakértő OKJ képzés - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Okleveles jövedelemadó-szakértő OKJ képzés

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

Képzés megnevezése: Okleveles jövedelemadó-szakértő
OKJ azonosító: 62 344 03
Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-000906/2014/A005

Adótanácsadói feladatokat lát, ismeri és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat, részt vesz a vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében.
 

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

A képzés célja:

Olyan szakember képzése, aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényt és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvényt alkalmazva képes

 • ellátni mindazokat a tanácsadói tevékenységeket, szolgáltatásokat, amelyeket az adótanácsadó
 • részt venni hazai vagy nemzetközi vállalkozás stratégiai döntéseinek előkészítésében
 • a vállalkozás, vállalatcsoportok egészét érintő nagyobb horderejű, nem rutinjellegű üzleti tranzakciói adózási feltételeinek elemzésére, alternatívák kidolgozására, egyebek mellett az érintett országok adószakértőivel együttműködve
 • adótanácsadást nyújtani a határon átnyúló ügyletek feltételeinek kidolgozásához, üzletágak, vállalkozások és vállalatcsoportok alapításához, fölvásárlásához, átszervezéséhez
 • átlátni a különböző szervezeti-, irányítási-, holding- és finanszírozási struktúrákkal járó adózási következményeket
 • ismerni és alkalmazza az EU és a nemzetközi adózási szabályokat
 • ellátni a külön jogszabályban számára meghatározott feladatokat


A képzés célcsoportja:
Mindazon Adótanácsadó szakképesítéssel/szakképesítés-ráépüléssel rendelkező személy, aki

 • legalább 5 év adótanácsadási, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlattal rendelkezik és önálló adószakértői tevékenységet kíván folytatni
 • szakmai képzés igénybevételével fejlődni szeretne, illetve
 • a szakmai végzettséggel a következő betölthető munkakörben kíván elhelyezkedni:

- Adótanácsadó (FEOR: 2512 Adószakértő, szaktanácsadó)
- Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
- 1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
- 1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője)

A képzés során megszerezhető kompetenciák:
A szakképzésben részt vevő a képzés eredményes elvégzése után képes lesz

 • adótanácsadással, ellenőrzéssel foglalkozó szervezeteket vezetni, irányítani
 • nemzetközi ügyleteket érintő adótanácsadói tevékenységet, szolgáltatást végezni, ellenőrizni
 • jövedelemadózáshoz kapcsolódó feltételes adómegállapítási kérelmeket készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén
 • jövedelemadózáshoz kapcsolódó okleveles adószakértői véleményeket elkészíteni, ellenjegyezni
 • nagy adóteljesítményű adózókat képviselni, adóbevallásaikat elkészíteni, ellenjegyezni, ellenőrizni
 • Európai Uniós jogszabály-előkészítésben részt venni
 • nemzetközi ügyletekben képviseletet ellátni
 • szokásos piaci árnyilvántartást készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén
 • felügyeleti intézkedési kérelmet készíteni, ellenőrizni nemzetközi ügyletek esetén


Szakmai készségek:

 • jogforrások és adatbázisok megfelelő alkalmazása jogszabály-alkalmazás készsége
 • jogszabály-alkalmazás készsége
 • olvasott, hallott szakmai szöveg megértése
 • szakmai kommunikáció

Személyes, társas és módszerkompetenciák:

 • áttekintő képesség
 • fogalmazáskészség
 • felelősségtudat
 • határozottság
 • kommunikációs rugalmasság
 • logikus gondolkodás
 • megbízhatóság
 • meggyőzőkészség
 • önállóság
 • precizitás
 • rendszerező képesség

A programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: felsőfokú iskolai végzettség
 • Szakmai végzettség: 55 344 01 Adótanácsadó
 • Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása: Adótanácsadó szakképesítés 5 év adótanácsadói, vagy adóigazgatási, vagy felsőfokú adóoktatási területen végzett (igazolt) gyakorlattal
 • Szakmai gyakorlat: 5 év
 • Egészségügyi alkalmasság: -
 • Előzetesen elvárt ismeretek: -
 • Egyéb feltételek: A képző intézmény minden résztvevővel a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) által meghatározott tartalmú felnőttképzési szerződést köt.

A felnőttképzési szerződésben a jogszabályi előírásoknak megfelelően feltüntetésre kerül az előzetes tudás beszámítása.

Tervezett képzési idő:

 • Elméleti órák száma 140 óra
 • Gyakorlati órák száma 60 óra
 • Összes óraszám 200 óra
 • Elméleti képzési idő aránya: 70%
 • Gyakorlati képzési idő aránya: 30%

A tananyagegységek megnevezése:

 • Hazai és nemzetközi jogi ismeretek alkalmazása
 • Jövedelemadózás, adótervezés
 • Záródolgozati konzultáció

Érdekli a képzés? Írjon e-mailt az oktatas@saldo.hu -ra!

2019-07-03

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!