Részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatás - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Részmunkaidős foglalkoztatáshoz kapcsolódó bértámogatás

bértámogatás foglalkoztatás korm. rendelet részmunkaidő vészhelyzet

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

A Kormány 105/2020. (IV.10.) rendeletében kihirdetésre került a veszélyhelyzet idején történő csökkentett munkaidős foglalkoztatásnak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő támogatásáról szóló szabályozás. A támogatás abban az esetben illeti meg a munkavállalókat, ha a veszélyhelyzet kihirdetését követően a munkaszerződés részmunkaidőre történő módosítása legalább a teljes munkaidő felére, de hetven százalékot meg nem haladó mértékűre csökkent, azaz legalább napi négy órának megfelelő mértékűre csökkent. A bértámogatást a munkaadó és a munkavállaló együttes kérelmére az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal nyújtja.

Támogatás feltétele, hogy a munkavállaló munkaviszonya kapcsán nem részesül részmunkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb támogatásban, a munkaadóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától munkaviszonyban áll, és nem tölti a felmondási idejét. A munkaadó részéről fennálló feltétel, hogy a vele munkaviszonyban álló, vele együttes kérelmet benyújtó munkavállalót csökkentett munkaidőben foglalkoztassa a létszámleépítés megelőzése érdekében, továbbá a támogatás iránti kérelmében bemutassa a csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatást megalapozó gazdasági körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedéseit. A munkáltatónak be kell mutatnia, hogy a munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket a kérelem benyújtásáig kimerítette, az általa elrendelt munkaidőkeret lejárt, vagy lezárásra került.

A támogatás a kérelem benyújtását követő időszakra, három hónapra illeti meg a munkavállalókat, mely adó és járulékmentes juttatásnak minősül. A támogatás a harminc, negyven, ötven százalékban kiesett munkaidőre járó, a munkavállalók veszélyhelyzet kihirdetésekor érvényes távolléti díjának a hetven százaléka. A támogatás havi összegének meghatározásakor a maximálisan figyelembe vehető távolléti díj adókkal és járulékokkal csökkentett összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének adókkal és járulékokkal csökkentett összegét, azaz 214.130 Ft-ot. Ez alapján a támogatás maximális összege havonta nettó 74.946 Ft lehet. A támogatást a kormányhivatal havonta utólag folyósítja a munkavállalók részére.

A bértámogatás további feltétele, hogy a csökkentett munkaidőben történő tényleges foglalkoztatás megvalósuljon, és a munkáltató és a munkavállaló a csökkentett munkaidőn túli egyéni fejlesztési időben állapodjon meg. Hogy mit takar az egyéni fejlesztési program, azt valószínű rendeleti szinten tovább fogják szabályozni.

A támogatás igénybevételekor a munkáltatónak vállalnia kell, hogy létszámát nem csökkenti a támogatás időtartamát követő további egy hónap időtartam alatt, továbbá, hogy a támogatás időtartama alatt a munkavállalóknak rendkívüli munkavégzést nem rendel el. A munkáltatónak vállalnia kell továbbá azt, hogy a munkavállalók támogatással együttes munkabére a támogatás időtartama alatt eléri a munkavállalók távolléti díját. Ez azt jelenti, hogy kieső munkaidőre járó, az állam által nyújtott hetven százalékos támogatást a munkáltatónak ki kell egészítenie. A csökkentett munkaidőben történő foglalkoztatáshoz kapcsolódó, munkavállalókat megillető bértámogatás további feltételei a Korm. rendeletben részletesen megtalálhatóak.

2020-04-14

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!