Sokkal több befogadott számláról kell adatot szolgáltatni - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Sokkal több befogadott számláról kell adatot szolgáltatni

adatszolgáltatás számla számlatömb

A 2019.12.12-én a Magyar Közlöny 201. számában kihirdetésre került a Versenyképesebb Magyarországért program egyes adóintézkedéseinek megvalósítását szolgáló törvények módosításáról szóló 2019. évi C. törvény, mely módosítja az adóhatóság részére teljesítendő számlához kapcsolódó adatszolgáltatás szabályait.

A számlák adóhatóság részére történő adatszolgáltatásának szabályai a jövőben két lépcsőben változnak. 2020.07.01-től módosulnak a számla adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére vonatkozó szabályok. E módosítások mind a kibocsátott, mind pedig a befogadott számlákat érintik.

Kibocsátott számlák esetén 2020.07.01.-től az adatszolgáltatási kötelezettség értékhatár nélkül kiterjed minden olyan belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról, ahol a megrendelő belföldi adóalany. Az adatszolgáltatási kötelezettség független a számlában áthárított adó összegétől.  Ennek okán a tárgyi adómentes értékesítésről, szolgáltatás nyújtásról is kötelező adatot szolgáltatni az adóhatóság részére feltéve, ha az ügyletről számlát állítottak ki. A jövő év közepétől kezdődően már az alanyi adómentességet választóknak, az árrésadózást választó utazásszervezőknek, a különbözeti adózást alkalmazó használt ingóság kereskedőknek is adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik feltéve, ha a vevő (megrendelő) belföldi adóalany.

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének a rendje változatlan:

 • Számlázóprogrammal elkészített (módosító, érvénytelenítő) számlák esetén valós idejű adatszolgáltatást kell teljesíteni.
 • Számlatömb felhasználásával vagy nyomdai úton előállított egyéb nyomtatvány alkalmazása esetén, ha a számla áfatartalma nem éri el az 500 eFt-ot akkor a számla kiállítását követő 4 napon belül (nem munkanap!), 500 eFt-ot elérő áfatartalmú számlák esetében egy napon belül adatot kell szolgáltatni. E számlák esetén az adatszolgáltatás kötelezettségüket a számla kibocsátók változatlanul az onlineszamla.nav.gov.hu felületen keresztül lehet teljesíteni.

Az adatszolgáltatás értékhatára befogadott számlák esetén is törlésre kerül. Vagyis 2020.07.01-től bármilyen kis összegű szállítói számla esetén adatot szolgáltatni az adóhatóság részére azokról a belföldi teljesítésű, áfát tartalmazó számlákról, mely alapján a vevő adólevonási jogot gyakorol.

Az adatszolgáltatást számlánként (nem szállítóként összevontan) kell teljesíteni a vevőnek az Áfa bevallásban (vélhetően az M-es lapon változatlanul). Az adatszolgáltatás adatai a következőek:

 • számla sorszáma,
 • az eladó adószáma/csoportazonosító első nyolc számjele,
 • adóalap, a számlában szereplő áthárított adó összege (és nem a ténylegesen levonásba helyezett!),
 • a számlateljesítés időpontja (ha ez nincs feltüntetve, akkor a számla kelte)

A 2020. 07.01-től hatályos rendelkezésekhez átmeneti rendelkezések is kapcsolódnak. A kibocsátott számlákhoz kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség átmeneti szabálya az adatszolgáltatással érintett számla kiállításának dátumához igazodik (és nem a számlában foglalt gazdasági esemény teljesítési időpontjához!). 2020. július 1-ét megelőzően kiállított számlák esetén a régi (június 30.-án hatályos) rendelkezéseket kell alkalmazni, 2020. július 1-én vagy azt követően kiállított számlák esetén pedig az új (2020 július 1-én hatályos) szabályokaz kell alkalmazni.

Szállítói számlák adatszolgáltatására vonatkozóan az adólevonási jog érvényesítésének vagy a számla módosítás elszámolásának az időpontja a mérvadó. 2020. június 30-át magában foglaló bevallásban levonási jogot gyakorol vagy a módosítás hatását elszámolja a régi szabályok alkalmazandóak. 2020. júliusi havi vagy a III. negyedévről és további bevallási időszakokról elkészített áfabevallásban minden számláról adatot kell szolgáltatni, amely alapján e bevallásban adólevonást gyakorol.

Az éves áfabevallásra kötelezett adózók a 2020. évről elkészített áfabevallásban a 2019.06.30-án hatályos (a régi) rendelkezéseket kell alkalmazniuk.

2021. évtől a nem adóalanyok részére kibocsátott számlákról, illetve a közösségen belüli adómentes termékértékesítésről is online adatszolgáltatási kötelezettség terheli a számlakibocsátót. Az átmeneti rendelkezések alapján a 2020. június 30. és 2020 december 31. között kiállított számlák esetén a 2020. december 31-én érvényes szabályokat kell alkalmazni.

További számlázáshoz kapcsolódó 2020. július 1-től hatályos módosítások:

 • a számla kiállítására nyitva álló határidő 15 napról 8 napra csökken.
 • Az online adatszolgáltatási kötelezettség kiterjesztésével összhangban a számla kötelező adattartalmi elemei is változnak. Így 2020.07.01-től a számlán kötelező lesz feltüntetni a vevő adószámának, illetve csoportos adóalanyok esetén a csoportazonosító számának első nyolc számjegyét feltéve, ha a kiállított számláról online adatszolgáltatást kell teljesítenie a számla kibocsátójának.
 • A számlakiállítási kötelezettség kiterjed az egyes tárgyi adómentes tevékenységekre is:
 • nem közszolgáltató által végzett egészségügyi szolgáltatásokra
 • adómentes oktatási szolgáltatások közül az egyéb oktatásra (OKJ-s képzés, Felnőttképzési tv. szerint engedélyezett és szervezett képzés),
 • fogorvosi, fogtechnikus adómentes ügyleteire,
 • együttműködő közösség adómentes szolgáltatására
 • adómentes ingatlan értékesítésre
2019-12-17

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!