A tisztességtelen hasznot meghaladó adó - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

A tisztességtelen hasznot meghaladó adó

adózás bányászat

banyajaradek.jpg

Kinek és mi után kell kiegészítő bányajáradékot fizetni?

A gazdaság újraindítása érdekében fizetendő kiegészítő bányajáradékról szóló 404/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1.§ (1) bekezdés a) pontja értelmében (2021. július 23.-án lépett hatályba) kiegészítő bányajáradék fizetésére kötelezett az a vállalkozás, amely

a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerint bányajáradék fizetésére kötelezett, és

b) főtevékenységként

ba) kőfejtés, gipsz, kréta bányászata (TEÁOR 0811),

bb) kavics-, homok-, agyagbányászat (TEÁOR 0812),

bc) cementgyártás (TEÁOR 2351), illetve

bd) mész-, gipszgyártás (TEÁOR 2352)

tevékenységet végez, és

c) a 2019. évi nettó árbevétele - ide nem értve a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozást - elérte vagy meghaladta a 3 000 000 000 forintot.

A kiegészítő bányajáradékfizetésre tehát csak azon vállalkozások kötelezettek, akik a fentebb felsorolt főtevékenység valamelyikét végzik és a 2019. évi nettó árbevétele meghaladja a 3 milliárdot. Amennyiben a felsorolt három feltételből bármelyik nem teljesül, úgy kiegészítő bányajáradékot nem kell fizetnie a vállalkozásnak.

Amennyiben kiegészítő bányajáradék fizetésre kötelezett a vállalkozás, és a Rendeletben meghatározott homok, kavics, illetve cement ár felett értékesíti ezen termékeit, úgy különadó fizetésre kötelezetté válik. Ezen rögzített árak - általános forgalmi adó nélkül - a Rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint a következők:

  • osztályozott homok 700 forint/tonna,
  • osztályozott kavics 900 forint/tonna,
  • osztályozott homokos kavics 700 forint/tonna,
  • természetes homokos kavics 700 forint/tonna,
  • cement 20 000 forint/tonna

A kiegészítő bányajáradék alapja a homok, kavics, illetve cement értékesített mennyisége, a Rendeletben rögzített áron felüli értékesítést meghaladó árbevétel. (A kiegészítő járadék alapja tehát nem más, mint az „elvárt, tisztességes hasznot” meghaladó árbevétel.) A kiegészítő bányajáradék mértéke nem más, mint a járadék alapjának a 90%-a. (Tisztességes hasznot meghaladó árbevétel 90%-a.) A kiegészítő bányajáradékot költségként az 53-as számlaosztályban kell elszámolni.

A Rendelet a kiegészítő bányajáradék fizetési kötelezettség mellett rögzíti, hogy amennyiben az értékesítő nem kötelezett kiegészítő bányajáradék fizetésére (például a 2019. évi árbevétele nem érte el a 3 milliárdot), abban az esetben is – a korábban rögzített forint/tonna értékek figyelembevételével – tisztességes haszonkulcs kialakítására kell törekednie.

A kiegészítő bányajáradék fizetésére nem kötelezett értékesítő, amennyiben a tisztességes haszonkulcsnak megfelelő áraktól eltérően tisztességtelen haszon szerzésére irányuló ármegállapítást alkalmaz, a NAV adóigazgatási eljárást kezdeményezhet.

A kiegészítő bányajáradékot forintban, havonta kell teljesíteni, a tárgyhót követő hónap 15. napjáig, a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01031513-00000000 számú, „Bányajáradék befizetés” elnevezésű számlára. A kiegészítő bányajáradék önbevallásához szükséges nyomtatvány a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján (https://mbfsz.gov.hu/kiegeszito-banyajaradek-onbevallas) megtalálható.

2021-08-04

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!