Transzferár adatszolgáltatás a TAO bevallásban - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Transzferár-adatszolgáltatás a TAO bevallásban

transzferár transzferár adatszolgáltatás

transzferar_adatszolgaltatas_02.jpg

Kikre vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség?

A transzferár adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos részletszabályokat a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló  32/2017. (X.18.) NGM rendelet (továbbiakban: NGM rendelet) 8/A. §-a tartalmazza.

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 18. § (5) bekezdése szerint az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági társaság, egyesülés, európai részvénytársaság, szövetkezet, európai szövetkezet és külföldi vállalkozó (kivéve a közhasznú non-profit gazdasági társaságot, és azt az adózót, amelyben az állam rendelkezik közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással), a bevallás benyújtásáig köteles az NGM rendelet előírásai szerint rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál általa alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket, továbbá köteles a 2022. december 31-ét követően benyújtott  társasági adóbevallásában az NGM rendelet 8/A. §-a alapján a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggésben adatot szolgáltatni.

Adatszolgáltatási kötelezettség terheli - figyelemmel Tao.tv 18. § (7), (8) és (8a) bekezdésére is - a szokásos piaci árral kapcsolatban nyilvántartásra kötelezett adózókat.

Részleges adatszolgáltatási kötelezettség terheli az NGM rendelet 1. § (2) bekezdése a-c.) pont alapján a nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő adózókat. Ezek az ügyletek, , amelyek magánszeméllyel nem egyéni vállalkozóként kötött szerződésekhez kapcsolódnak, illetve az ingyenes pénzeszközátadás. Ezen nyilvántartási kötelezettség alól mentesülő ügyletek esetében az adatszolgáltatás kizárólag az NGM rendelet 8/A. § (2) bekezdése és a (3) bekezdés a)-d) pontja szerinti adatokra terjed ki.

Az NGM rendelet 1. § (2) bekezdése e), f), és g) pontja szerint a nettó értéken, szokásos piaci áron számítva a 100 millió forintot el nem érő ügyletek, tőzsdei ügyletek és hatósági áras ügyletek mentesülnek az adatszolgáltatási kötelezettség alól, kivéve a jogszabály megsértésével megállapított ár alkalmazásával megvalósuló ügylet.

Átmeneti szabályként a 2022-ben végződő adóév tekintetében még nem terheli részleges adatszolgáltatási kötelezettség az NGM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja alapján a szolgáltatás, termékértékesítés ellenértékének kapcsolt vállalkozás vagy kapcsolt vállalkozások részére változatlan összegben, illetve értékben történő átterhelése, feltéve, hogy a szolgáltatást nyújtó, termékértékesítő személy az adózóval, külföldi személlyel vagy a költséget viselő féllel nem áll kapcsolt vállalkozási viszonyban.

A csoportos társasági adóalany tagjai esetében a szokásos piaci árra vonatkozó szabályokat az egymás közötti jogügyleteik közül csak azokra alkalmazzák, amelyeknél

a) az egyik fél által a csoporttaggá válását megelőzően az az adózás előtti eredménye csökkentéseként elszámolt összeget a másik fél a csoporttaggá válását megelőzően az adózás előtti eredmény növeléseként,

b) az egyik fél által a csoporttaggá válását megelőzően az adózás előtti eredménye növeléseként elszámolt összeget a másik fél a csoporttaggá válását megelőzően az adózás előtti eredmény csökkentéseként

elszámolt összeg még nem ellentételezte. (Tao tv. 18. § (10) bekezdés)

A csoportos társasági adóalany tagjai az adatszolgáltatási kötelezettségüket a csoportképviselő útján teljesítik. (Tao tv. (10a) bekezdés)

Ha az adózó csoportos adóalanyban fennálló tagsága nem adókötelezettsége megszűnése miatt szűnt meg, az adózó és a csoportos társasági adóalany többi tagja az adatszolgáltatási  kötelezettségét első alkalommal a csoporttagság megszűnését követő első adóbevallása (a többi tag esetében ideértve a csoportos társasági adóalany adóbevallását) benyújtásáig teljesíti minden olyan jogügyletre, amely tekintetében a tagság fennállása alatt a (10) bekezdés alapján mentesült e kötelezettség alól, de amely ezt követően befolyásolja adóalapját (Tao tv. (10b) bekezdés).

Minden 2022. december 31-ét követően benyújtott éves társaságiadó bevallás adatszolgáltatási kötelezettség alá esik, amelynek a jogszabály alapján az előírt bevallási határideje 2022. december 31-ét követően esedékes.

Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a naptári évtől eltérő adóévet alkalmazó adózót, amely a 2021. adóévi adóbevallást 2022. december 31-ét követően nyújtja be. Például ilyen eset lehet, ha az adózó mérlegfordulónapja 2022. szeptember 30. Ekkor az adóbevallást legkésőbb 2023. február 28-áig kell benyújtani. Ha az adózó nem teljesítette 2022-ben az adóbevallást, akkor már vonatkozik rá az adatszolgáltatási kötelezettség.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az adózó számára releváns társasági adó bevallás (2229EUD, 2229, valamint majd a 2329EUD) az ATP-01 és ATP-KV nevű lapjainak kitöltésével teljesíthető.

 

Szeretné jobban átlátni a transzferárhoz kapcsolódó adókötelezettségek teljesítésének módját? Jelentkezzen Transzferár szakértő tanfolyamunkra >>

A Saldo szakértői segítséget nyújtanak a transzferár nyilvántartás készítésében. Amennyiben erre szüksége van, a szakertoitanacsadas@saldo.hu, vagy a tanacsadas@saldo.hu címre várjuk megkeresését.

2023-03-22

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!