Újabb európai bírósági álláspont a termékexporthoz kapcsolódóan - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Újabb európai bírósági álláspont a termékexporthoz kapcsolódóan

adómentesség áfa európai bíróság hozzáadottérték-adó termékexport

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

Az Áfa tv. 98. §-nak előírása szerint akkor számlázhatjuk adómentesen a harmadik országba kiszállított áru értékesítését, ha a termék 90 napon belül kiléptetésre kerül a vámhatóság által.

A témakörben már egyszer döntött az Európai Bíróság, mely döntésében a 90 napos határidőt igen rövidnek, a HÉA irányelvnek nem megfelelő időszaknak minősítette. Így az áfa törvényben a 90 napot 360 napra változtatta az országgyűlés. Igaz a változás meglehetősen magyarosra (bonyolultra) sikerült. Ha letelik a 90 nap és nem kerül kiszállításra a termék, úgy az adómentes számlát adókötelesre kell helyesbíteni. Azonban ha ezt követően - 360 napon belül - mégis kiszállításra kerül, úgy az adóköteles számlát vissza lehet adómentesre helyesbíteni.

Az Európai Bróság a C-275/18 számú döntésében túlszabályozottnak minősítette a kiszállítás igazolását. Álláspontja szerint, nem szükséges a vámhatósági kiléptetés az adómentesség alkalmazásához. Bármilyen egyértelmű igazolás esetén az adómentesség alkalmazható a termékexport esetében.

Az Európai Bíróság döntése sommásan a következőket tartalmazza:

"A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 146. cikke (1) bekezdésének – annak 131. cikkével összefüggésben értelmezett – a) pontját úgy kell értelmezni, hogy azzal ellentétes az, hogy valamely nemzeti jogszabályi rendelkezés az Unión kívülre történő exportra szánt termékek esetében előírt, hozzáadottérték-adó alóli mentességet attól a feltételtől teszi függővé, hogy e termékeket kiviteli vámeljárás alá vonják, olyan helyzetben, amikor bizonyították az adómentesség anyagi jogi feltételeinek, köztük különösen azon feltételnek a teljesülését, amely megköveteli, hogy az érintett termékek ténylegesen elhagyják az Unió területét.”

2019-04-16

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!