Víziközmű, mint tárgyi eszköz értékcsökkenése - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Kérdése van? 06-30-237-9822
Cikkek, hírek

Víziközmű, mint tárgyi eszköz értékcsökkenése

értékcsökkenés tárgyi eszköz

vizikozmu_targyi_eszkoz_ertekcsokkenes.jpg

Víziközmű alkotórészét, tartozékát képező gépek, berendezések, felszerelések értékcsökkenésének leírási kulcsa.

Az államháztartás alrendszerébe tartozó szervezetek részére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Áhsz.) 17. § (3) bekezdése előírja, hogy a tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Továbbiakban: Tao tv.) 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni.

A Tao tv. 2. számú melléklete alapján a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) szerinti víziközmű alkotórészét, tartozékát képező gépek, berendezések, felszerelések, a Vksztv-ben meghatározott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek kivételével, a terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsa 7 % -alá tartozik, ezen rendelkezés 2017. január 1-től hatályos.

Előfordultak olyan esetek, hogy 14,5%-os leírási kulcs alkalmazásával számolták el az értékcsökkenési leírást, a víziközmű alkotórészét, tartozékát képező gépek, berendezések és felszerelések után. Ebben az esetben a hibák javítására a beszámolóval még le nem zárt időszakra az Áhsz. 54/A. § (1) bekezdésében leírtakat kell alkalmazni, vagyis a hibát okozó tétel visszakönyvelésével és a helyes tétel könyvelésével kell javítani.

A beszámolóval lezárt időszak hibáinak javítása az Áhsz. 54/B. § (3) bekezdése alapján, a pénzügyi számvitelben a kizárólag mérlegszámlákat érintő hibákat az eszközök, illetve források besorolásának javítása esetén az érintett számlák között, egyéb esetben a felhalmozott eredménnyel szemben történő könyveléssel kell javítani.

2021-08-03

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Legyen mindig naprakész és értesüljön a legfontosabb változásokról!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!