Transzferár - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo

Transzferár szolgáltatás Tanácsadás, szakkönyv, képzések és a legfrissebb hírek szakértőinktől!

Lényeges változás a 2023. adóévtől:
Adatszolgáltatási kötelezettség a Társasági adó bevallásban!

A 2022 nyári adócsomagban az Országgyűlés új transzferár adatszolgáltatási kötelezettséget vezetett be a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletek dokumentálására. A Tao. tv. módosított 18. § (5) bekezdése szerint a transzferár nyilvántartásra kötelezett adózók a bevallás benyújtásáig kötelesek rögzíteni a szokásos piaci árat, az annak meghatározásánál alkalmazott módszert, valamint az azt alátámasztó tényeket és körülményeket szerepeltetniük kell az éves társasági adóbevallásukban.


Bízza a Saldo szakértőire cégcsoportja transzferár nyilvántartását!

A transzferár-nyilvántartás hiányának jogkövetkezményei

A transzferár-nyilvántartás hiánya miatt ügyletenként 5 millió Ft mulasztási bírsággal sújthatja a NAV az adózót, azaz a fő és egy dokumentálandó ügylet hiánya esetén 10 millió Ft a jogkövetkezmény. Amennyiben ismételt jogsértés történik, az el nem készített nyilvántartásonként 10 millió Ft mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság.

Miért válassza a Saldo szakértőit?

  • Szakértőink az adóhatóságnál és az üzleti szférában, transzferár területen szerzett jelentős tapasztalattal rendelkeznek
  • Tanácsadóink és partnereink írják azokat a transzferár témájú szakkönyveket és kiadványokat, melyekből a magyar szakemberek képzik magukat
  • Tudásunkat szakemberek képzésével is kamatoztatjuk
  • Széles körű rálátásunkat szerteágazó szektorokból érkező ügyfeleink biztosítják
  • Precíz, a magyar jogszabályoknak 100%-ban megfelelő transzferár-dokumentációt készítünk
  • Igény esetén angol nyelven is

Ne maradjon le transzferárral kapcsolatos legfontosabb híreinkről! Iratkozzon fel a transzferár értesítőre!

Transzferár szakértőnk:
Kiss Tamás

2009 – Közgazdász diplomát szerez a Miskolci Egyetemen Pénzügy számvitel és pénzintézetek gazdaságtana szakirányon
2009 – A NAV Kiemelt Adózók Igazgatóságán kezd dolgozni
2010 – A NAV Transzferár szakterületén vezető elemző
2012 – Adótanácsadói oklevelet szerez a SALDO Zrt.-nél
2013 – A NAV Szokásos Piaci Ár-megállapítási Osztály vezetője
2017 – A NAV Transzferár Ellenőrzési Osztály vezetője
2022 – A SALDO Tanácsadó üzletág igazgatója

Munkája során mindig kiemelt figyelmet fordít a rendszerszemléletre, a transzparenciára és az ügyfélközpontúságra. A SALDO Zrt. tanácsadó üzletágvezetőjeként egyik fő fókusza a transzferár-nyilvántartások kapcsán felmerülő ügyféligények teljes körű kiszolgálására összpontosul.

Röviden a transzferárról

Amennyiben az egyik vállalkozás közvetve vagy közvetlenül, részt vesz egy másik vállalkozás irányításában, ellenőrzésében vagy tőkéjében, azokat kapcsolt vállalkozásoknak, az egymással folytatott ügyleteik során alkalmazott árat pedig transzferárnak nevezzük. Az ügyletek során alkalmazott feltételek, különösen az ügyletekben alkalmazott árak hatással vannak az ügyletekben részt vevő vállalkozások nyereségére.

A vállalkozások törekszenek arra, hogy ezeket a felételeket a saját érdekeik maximális figyelembevételével alakítsák ki, amely azonban a piaci verseny torzulásához és az adóalap erodálásához vezethet. Ezért az OECD Iránymutatásait követve a tagállamok az adótörvényeiket úgy alkották meg, hogy a kapcsolt vállalkozásoknak a szerződéseikben alkalmazott feltételeket a piaci viszonyoknak megfelelő szokásos piaci ár alapulvételével kell megállapítaniuk.


A szokásos piaci ár az az ár, amelyet független felek egymás közötti hasonló ügyleteikben összehasonlítható körülmények között érvényesítenek, vagy érvényesítenének. a szokásos piaci árat a Tao. törvényben nevesített módszerek valamelyikével kell meghatározni. Erről úgynevezett transzferár-dokumentációt kell készíteniük, az abban szereplő adatok nagy részét pedig a Tao. bevallásban kell szerepeltetniük.

A szokásos piaci árak meghatározása és a transzferár-dokumentációk elkészítése azonban egy nagyon összetett szakértői feladat, melynek során meg kell ismerni és dokumentálni kell a társaságok által ellátott funkciókat, viselt kockázatokat és felhasznált erőforrásokat. A nyilvántartás részeként megismerhetőek az ügyletek körülményei, az adózó vállalkozás és annak szerepe a cégcsoportban és az iparágban, valamint a teljes cégcsoport áttekintően bemutatásra kerül.


Kik az adatszolgáltatásra kötelezettek?

Azon vállalkozások, ahol az adóév utolsó napján a létszám, a cégcsoport együttes mutatóit tekintve meghaladja az 50 főt, vagy az árbevétele, vagy a mérlegfőösszege meghaladja a 10 millió Eurót.

Rendelkeznek legalább egy olyan ügylettel, melyek esetében a szerződés alapján történő teljesítések értéke az adóévben általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci áron a 100 millió forintot meghaladja, azzal, hogy az értékhatár megállapításánál az összevonható szerződések alapján történő teljesítések értékét együttesen kell figyelembe venni.

Dokumentációkészítés

Szakértőink az ügyfelekkel való konzultációk során felmérik az üzleti folyamatokat és az üzletmenet során, a cégcsoporton belül keletkezett, transzferárképzés szempontjából nyilvántartandó ügyleteket. Az ügyletek során használt árazást összehasonlító (benchmark) tanulmány készítésével megvizsgálják, majd a hatályos magyar jogszabályok szerint elkészítik a fődokumentumot és a szükséges számú helyi dokumentumot.

Dokumentáció-felülvizsgálat

Amennyiben már rendelkezésre áll a transzferár-nyilvántartás, de az adóhatóság hiányosságot vagy hibát tárt fel bennük, illetve várhatóan adóhatósági vizsgálatra fog sor kerülni, úgy szakértőink megvizsgálják a kész dokumentációt és az ügyféllel való konzultációk során kapott információkat felhasználva szakvéleményt írnak, szükség esetén a hatályos magyar jogszabályok szerint módosítják a fődokumentumot és a szükséges számú helyi dokumentumot.

Kockázatelemzés, átvilágítás

Amennyiben ügyfelünk nem biztos abban, hogy kötelezett-e transzferár-nyilvántartás készítésére, úgy szakértőink átvilágítják az üzletmenetet, a konzultációk alkalmával kapott információk alapján kockázatelemzést végeznek és kiszűrik a magas adókockázatú ügyleteket, melyből megállapítják, hogy szükséges-e transzferár-dokumentáció készítése vagy sem.

Transzferár-tanácsadás

Amennyiben ügyfelünk transzferár-nyilvántartását saját munkatársai készítik el, úgy tanácsadással segítjük a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő fődokumentum és a szükséges számú helyi dokumentum elkészültét. Igény esetén pedig felkészítést vagy képviseletet biztosítunk a transzferárral kapcsolatos adóhatósági vizsgálatok során.

Érdekli az ajánlat?