Törvényi szintre emelkedtek a távmunkavégzés veszélyhelyzeti szabályai - Saldo Zrt. - Saldo Zrt.
SALDO Zrt. logo
Cikkek, hírek

Törvényi szintre emelkedtek a távmunkavégzés veszélyhelyzeti szabályai

adómentes költségtérítés szja távmunkavégzés

Figyelem, ez a cikk több mint egy éve nem frissült!

home_office_02.jpg

Milyen feltételekkel lehet a távmunkavégzéshez adómentes költségtérítést biztosítani?

Törvényi szintre emelkedtek 2022. június 1-jétől a veszélyhelyzet idején bevezetett távmunkavégzéshez kapcsolódó munkajogi szabályok. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 196. §-a arról rendelkezik, hogy a munkaszerződésben a munkáltatónak és a munkavállalónak meg kell állapodniuk a távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásról. Távmunkavégzésre történő megállapodás nem csak az információtechnikai eszközzel végzett és eredményét így továbbított munkára, hanem minden olyan munkavégzésre köthető, melyet a munkavállaló a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen végez. Ha eltérően nem állapodnak meg a felek, a távmunkavégzésre a munkaidő (munkanapok) kétharmadában kerül sor, azaz a munkavállaló a munkáltató székhelyén, telephelyén a munkaidő egyharmad részében végezhet munkát.

Az Mt. 51. §-a értelmében a munkáltató köteles a munkavégzéshez szükséges feltételeket biztosítani, továbbá köteles a munkavállalónak azt a költségét megtéríteni, amely a munkaviszony teljesítésével indokoltan merült fel. Ehhez kapcsolódóan, amennyiben a felek az Mt. 196 §-ában szabályozott távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásban állapodnak meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.tv.) 3. számú mellékletének I. Jellemzően előforduló költségek között a 24. pontban nevesíti, hogy a munkavállaló a távmunkavégzéssel összefüggésben a munkáltatótól kapott bevétellel szemben milyen költségeket számolhat el.

A hivatkozott jogszabályi hely értelmében, „A távmunkavégzéssel összefüggésben terhelő költség(ek) megtérítése érdekében a munkáltató által kifizetett bevétellel szemben a munkavállaló a következő, igazolt kiadás(ok) alapján számolhat el költséget

  • a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 200 ezer forintot meg nem haladó kiadás,
  • a távmunkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges nem anyagi jószág, számítógép, számítástechnikai eszköz megszerzésére fordított, 200 ezer forintot meghaladó kiadás esetében 33 százalékos leírási kulcs alkalmazásával értékcsökkenési leírás címén megállapított összeg; az értékcsökkenési leírást egyebekben - a III. fejezetben foglaltaktól függetlenül - a 11. számú melléklet értékcsökkenés elszámolására vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell megállapítani, és a költségként történő elszámolás feltétele külön részletező nyilvántartás(ok) vezetése,
  • az internethasználat díja (ideértve különösen az egyszeri, a havi, a forgalmi díjat),
  • a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült munkavégzési hely bérleti díja, a fűtés, a világítás és a technológiai energia díja azzal, hogy ha a lakás és a munkavégzési hely műszakilag nem elkülönített, akkor e kiadás(oka)t a távmunkavégzéssel arányosan, az adott költségre jellemző mértékegységek (munkaidő, m2, m3 stb.) alapulvételével lehet figyelembe venni;”

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 1. számú melléklete az Szja.tv. 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek 11. pontja a veszélyhelyzet ideje alatt lehetőséget biztosított és 2022. július 1-jétől továbbra is lehetőséget biztosít, most már az Szja. törvénybe iktatva arra, hogy a távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak a távmunkavégzéssel összefüggésben az Szja.tv. I. Jellemzően előforduló költségek alcím 24. pont c) és d) alpontja alapján járó költségtérítés helyett a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeget térítse meg a munkáltató a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányosan.

A szabály a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet megszűnésével 2022. június 1-jével törvényi szintre emelkedett, épp úgy, mint az Mt. 196. §-ának a távmunkavégzésre vonatkozó új szabálya.

Az adómentes költségtérítés juttatásának feltétele, hogy a felek a munkaszerződésben távmunkavégzésben állapodjanak meg.

2022-06-15

Adótanácsadásra van szüksége? Cége nehezen boldogul a számviteli,
munkaügyi problémákkal? Kérjen tőlünk személyre szabott ajánlatot!

Releváns cikkek

Összes olvasása

Iratkozzon fel a Saldo hírlevelére
és mi naprakészen tartjuk adóügyekben!